Edit Content

สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท (SCREW)

สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท (SCREW)

ประเภทของสกรู

     
     สกรูปลายแหลม ยึดหลังคาเมทัลชีท
ใช้ยึดหลังคาเมทัลชีทกับเเปไม้ ติดตั้งง่าย และสะดวก รวดเร็ว ทนทานนานนับสิบปี

      สกรูปลายสว่าน ยึดกระเบื้องหลังคา
ใช้ยึดแปสำเร็จรูปกับจันทัน ที่มีความหนาไม่เกิน 3.2 มม.ด้วยสว่านไฟฟ้าโดยไม่ต้องเจาะรูนำ

      สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องหลังคา
ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาโมเนีย หรือ กระเบื้องเซรามิคทุกยี่ห้อกับเเปดหลักมีความหนาไม่เกิน 3.2 มม.

      สกรูปลายสว่านและปลายแหลมยึดไม้ฝา
ใช้ยึดไม้ฝากับโครงเคร่าเหล็ก ( ปลายสว่าน ) และโครงไม้ ( ปลายแหลม ) เจาะยึดง่าย รวดเร็ว

      สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูก
ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาลอนลูกฟูกกับแปเหล็กแทนการใช้ยอ ป.ปลา เจาะยึดง่าย รวดเร็ว

     สกรูปลายสว่านยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่
ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาลอนคู่กับแป แทนการใช้ขอ ป.ปลา เจาะยึดง่าย รวดเร็ว ติดตั้งได้สวยงาม

ขนาดของสกรูกับการเลือกใช้

สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท (SCREW)