Edit Content

แผ่นครอบ (FLASHING)

แผ่นครอบ (FLASHING)

     แผ่นครอบแผ่นครอบ (FLASHING)มีลักษณะพิเศษสามารถพับขึ้นรูปตามแบบโดยใช้แผ่นเรียบเมทัลชีท ซึ่งความบางของแผ่นทำให้พับขึ้นรูปได้สวยงามและใช้งานได้จริง และทำให้การเก็บงานระหว่างแผ่นหลังคากับโครงสร้างเหล็กหรือหลังคาที่ต่อกับงานผนังโดยใช้ครอบพับขึ้นรูปเก็บให้สวยงามตามความเหมาะสมของงานเก็บแต่ละจุด

     ลักษณะของครอบเมทัลชีท โดยมาตราฐานทั่วไปจะมี 4 ขนาด ได้แก่

     1.ครอบหน้ากว้างไม่เกิน 304 มม. 

     2.ครอบหน้ากว้างไม่เกิน 457 มม. 

     3.ครอบหน้ากว้างไม่เกิน 608 มม. 

     4.ครอบหน้ากว้างไม่เกิน 914 มม.