Edit Content

หลังคาเหล็ก ระบบยึดล็อค (BOLT LESS SYSTEM)

หลังคาเหล็ก ระบบยึดล็อค (BOLTLESS SYSTEM)

     แผ่นหลังคาแบบ Bolt Less (Bolt Less Type) แผ่นหลังคาที่เป็นแบบ Bolt Less เรียกอีก อย่างหนึ่งว่า หลังคาแบบ Clip Lock หรือ ระบบยึดล็อค โดยรูปแบหลังคานี้มี ลอนมาตรฐานอยู่ 3 ลอนที่นิยมใช้กันในเมืองไทย ได้ แก่ ลอน650 BL ลอน700 Clip Lock ลอน 750 BL ซึ่งลอนหลังคาเหล่านี้ จะไม่ใช้สกรูยิง ส่วนใหญ่งานที่ใช้ลอนหลังคาแบบนี้จะเป็นอาคารโรงงาน เพราะไม่ต้องการให้มีการรั่วซึมของน้ำฝน และยังต้องการให้รับปริมาณน้ำฝนได้มาก จึงนิยมใช้ลอนแบบ Bolt Less

     ลอน 700-39BL เป็นหลังคาระบบยึดล็อคโดยใช้ขา Connector ระหว่างแผ่นกับโครงสร้าง มีสันลอนสูง 39 มม. ความกว้างรวมซ้อนทับ 700 มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มี 4 สันลอน เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุลาดเอียง 2 องศา ขึ้นไป

     ลอน 650-110BL เป็นหลังคาระบบยึดล็อคโดยใช้ขา Connector ระหว่างแผ่นกับโครงสร้าง มีสันลอนสูง 110 มม. ความกว้างรวมซ้อนทับ 650 มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มี 3 สันลอน เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุลาดเอียง 2 องศา ขึ้นไป

     ลอน 750-60BL เป็นหลังคาระบบยึดล็อคโดยใช้ขา Connector ระหว่างแผ่นกับโครงสร้าง มีสันลอนสูง 60 มม. ความกว้างรวมซ้อนทับ 750 มม. ช่วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำฝน และมีตะเข็บบนท้องลอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มี 3 สันลอน เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุลาดเอียง 2 องศา ขึ้นไป