Edit Content

หลังคาเมทัลชีท ระบบยิงสกรู (BOLT SYSTEM)

หลังคาเมทัลชีท ระบบยิงสกรู (BOLT SYSTEM)

     แผ่นหลังคาเหล็กหรือ หลังคาเมทัลชีท แบบ Bolt Type (Roofing Bolt Type) การขึ้นรูปแผ่นหลังคาในแบบ นี้ชอบเรียกกันว่า ลอนต่ำ โดยใช้สกรูเป็นตัวยึดแผ่นหลังคาติดกับโครงสร้าง โดยมีแบบลอนมาตรฐานที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป มี 2 แบบ ได้แก่ ลอนอกไก่ และท้องลอนคู่ หรือ ผู้ผลิตบางราย อาจจะมีแตกต่างกันออกไป เช่น ท้องลอนเดี่ยว เป็นต้น ส่วนความกว้างลอน เป็นความกว้าง มาตรฐาน ที่เรียกกันว่า ลอน 760 ลอน 750  เป็นต้น ส่วนที่มาของตัวเลข ได้มาจาก ความกว้างของแผ่นหลังคา โดยวัดจาก เซ็นเตอร์ลอน ถึง เซ็นเตอร์ลอนอีกด้านนึง ก็จะได้ความกว้างของลอน

     ลอน 760-25s  หลังคาลอนมาตรฐาน ความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน  24 มม. ท้องลอนสีสัน 2 เส้นเพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงของแผ่นหลังคา ผลิตจากเหล็กที่มีค่าความแข็ง G550 มีหลายความหนา ชั้นเคลือบและสีให้เลือกสามารถผลิตให้มีความยาวตามขนาดที่ต้องการ โดยทั่วไปมุมลาดเอียง ต่ำสุดที่แนะนำ คือ 6 องศา ในกรณีไม่มีการต่อแผ่นหลังคา หากมีการต่อแผ่นหลังคาไม่ต่ำกว่า 10 องศา

    ลอน 750-25m  หลังคาลอนมาตรฐาน ความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 760 มม. มี 5 สันลอน ความสูงลอน  24 มม. ท้องลอนมีสัน เพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำที่บริเวณท้องลอน  ผลิตจากเหล็กที่มีค่าความแข็ง G550 มีหลายความหนา ชั้นเคลือบและสีให้เลือก สามารถผลิตให้มีความยาวตามขนาดที่ต้องการ โดยทั่วไปมุมลาดเอียง ต่ำสุดที่แนะนำ คือ 6 องศา ในกรณีไม่มีการต่อแผ่นหลังคา หากมีการต่อแผ่นหลังคาไม่ต่ำกว่า 10 องศา

    ลอน 750-38  หลังคาลอนมาตรฐาน ความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 4 สันลอน ความสูงลอน  38 มม. ท้องลอนมีสัน เพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำที่บริเวณท้องลอน  ผลิตจากเหล็กที่มีค่าความแข็ง G550 มีหลายความหนา ชั้นเคลือบและสีให้เลือกสามารถผลิตให้มีความยาวตามขนาดที่ต้องการ โดยทั่วไปมุมลาดเอียง ต่ำสุดที่แนะนำ คือ 4 องศา ในกรณีไม่มีการต่อแผ่นหลังคา หากมีการต่อแผ่นหลังคาไม่ต่ำกว่า 8 องศา

   ลอน 350 หลังคาสแนปล็อค ความกว้างแผ่นหักซ้อนทับ ไม่ต่ำกว่า 350 มม. มี 2 สันลอน ความสูงลอน 20 มม. ท้องลอนมีแบบเรียบและแบบมีสัน 1 เส้น เพื่อเสริม ความแข็งแรงของแผ่นหลังคา ผลิตจากเหล็กที่มีค่าความแข็ง G300 มีหลายความหนา ชั้นเคลือบและสีให้เลือกสามารถผลิตให้มีความยาวตามขนาดที่ต้องการ โดยทั่วไปมุมลาดเอียง ต่ำสุดที่แนะนำ คือ 6 องศา ในกรณีไม่มีการต่อแผ่นหลังคา หากมีการต่อแผ่นหลังคาไม่ต่ำกว่า 10 องศา